Houtsnip

Scolopax rusticola

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:33 tot 38 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:2.000 tot 3.000

Kenmerken

Het verenkleed is bruin van kleur
De bovenzijde is voorzien van een zwarte tekening
De onderzijde is lichter dan de bovenzijde en is voorzien van donkere strepen
Op de kruin bevinden zich zwarte dwarsbanden
De snavel is lang en recht
De kop bevindt zich dicht op het lichaam

Omschrijving

Het verenkleed van de houtsnip zorgt ervoor dat de vogel op de grond nauwelijks zichtbaar is. Bij verstoring vliegt de vogel geruisloos op en vliegt zigzaggend enkele tientallen meters, om vervolgens te landen en weer op de schutkleur te vertrouwen. De houtsnip leeft een verborgen leven en laat zich vooral 's nachts en in de schemering zien. De vogel leeft voornamelijk in open loofbos met een vochtige bodem met veel bladeren en struikgewas. Het voedsel wordt gezocht op de grond en bestaat uit allerlei bodemdiertjes.

In de schemering tijdens het voorjaar laat het mannetje tijdens de baltsvlucht een scherp pietz horen, gevolgd door een knorrend kwor, kwor, de rest van het jaar houdt de houtsnip zich stil. De populatie houtsnippen uit Noord-Europa trekt in de winter gedeeltelijk naar het zuiden, waarbij ook Nederland aangedaan wordt.

Zie ook: Watersnip, Grutto, Tureluur, Wulp en Kemphaan