IJseend

Clangula hyemalis

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:39 tot 47 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De middelste staartveren van het mannetje zijn erg lang
Het winterkleed van het mannetje is in de winter voornamelijk wit
Op de kop van het mannetje bevindt zich 's winters een zwarte vlek
Het mannetje heeft in het winterkleed een zwarte borst en zwarte vleugels
Het vrouwtje heeft een licht gekleurd verenkleed met een donkere rug
De kruin van het vrouwtje is zwart

Omschrijving

Het verenkleed van de ijseend is erg variabel van kleur. In de periode dat de vogels zich langs de kust van Nederland laten zien, is het mannetje te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en vooral aan de zeer lange staart. Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, maar is het gehele jaar door herkenbaar door het lichte verenkleed met de donkere rug. In de zomer is de kop van het vrouwtje donkerder van kleur. Het mannetje verliest in het voorjaar de lange staartveren, maar is dan herkenbaar aan een wit gebied rond het oog.

De ijseend broedt in de kuststreken van onder andere Scandinavië, Rusland en IJsland. Het nest wordt gebouwd tussen oeverplanten langs kleine meren, in moerassen of langs een rivier. De vogels overwinteren voornamelijk op de Oostzee, maar in kleinere aantallen ook op de Noordzee. Hoewel de vogels meestal ver van de kust blijven, is de ijseend soms ook in de buurt van havens te zien.

Zie ook: Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend, Slobeend en Brandgans