Kanoet

Calidris canutus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:23 tot 26 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

In het zomerkleed is de onderzijde opvallend oranje van kleur
De bovenzijde is grijs van kleur met zwarte en bruine vlekken
In het winterkleed is de bovenzijde grijs en de onderzijde wit
De snavel is donker en nauwelijks langer dan de kop

Omschrijving

Door de oranje onderzijde is de kanoet in de zomer goed te herkennen. In de winter is de vogel minder opvallend gekleurd en is dan onder andere te verwarren met de bonte strandloper, die 's winters samen met de kanoet grote groepen vormt. De kanoet is in de winter herkenbaar aan de kortere snavel en de witte vleugelstreep die in de vlucht duidelijk zichtbaar is.

In de winter wordt Nederland aangedaan als rustplaats tijdens de trek, of als overwintergebied. Met name in de Waddenzee kunnen 's winters grote groepen kanoeten aangetroffen worden, zoekend naar prooien zoals schelpdieren en kreeftjes.

De kanoet broedt ver in het noorden en begint daardoor pas aan het begin van de zomer met broeden. Het nest bestaat uit een ondiep kuiltje waarin 3 of eieren gelegd worden. De kanoet wordt soms ook kanoetstrandloper genoemd.

Zie ook: Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper en Temmincks strandloper