Kauw

Corvus monedula

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kraaien (Corvidae)
Lengte:30 tot 34 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 200.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

Het verenkleed van de kauw is geheel donkergrijs tot zwart
Het achterhoofd heeft lichtere kleur grijs
De iris van het oog is wit van kleur.

Omschrijving

De kauw is één van de kleinste kraaiachtigen die in Nederland voorkomen. De vogel is behalve aan het formaat ook van andere kraaiachtigen te onderscheiden door het grijze achterhoofd, een relatief kleine snavel en de witte iris. Ook is de vogel goed te herkennen aan de typische roep die klinkt als kjack, kjack.

De kauw leeft doorgaans in paren, maar vormen soms ook grote zwermen, vaak samen met andere kraaiachtigen. Het nest wordt gebouwd op schoorstenen of hoge gebouwen en is gemaakt van takken. De kauw is een sociale vogel, het mannetje en het vrouwtje leven ook buiten de broedtijd samen en blijven doorgaans hun hele leven bij elkaar. De kauw heeft zich net als veel andere kraaiachtigen goed aangepast aan de mens en komt dan ook in grote aantallen voor in steden.

Zie ook: Zwarte kraai, Roek, Raaf, Bonte kraai en Ekster

Meer informatie over de kauw is ook te vinden op Kauw! en andere kraaiachtigen.