Klapekster

Lanius excubitor

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Klauwieren (Laniidae)
Lengte:22 tot 26 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De klapekster staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijs van kleur
De onderzijde is vaalwit
Er is een brede, zwarte oogstreep aanwezig
De snavel heeft een haakvormige punt
De staart is zwart, met witte zijden
De vleugel is zwart, maar met een wit veld

Omschrijving

De klapekster is de grootste Europese klauwier en heeft een herkenbaar verenkleed met een lichtgrijze bovenzijde en een vaalwitte onderzijde die gescheiden worden door de zwarte oogstreep en de zwarte vleugels. De kleine klapekster heeft een overeenkomstig verenkleed, maar is duidelijk kleiner en heeft bovendien een kortere snavel en een kortere staart.

Net als andere klauwieren spietst ook de klapekster zijn prooi als voedselvoorraad vast op een scherpe voorwerpen zoals doorns of prikkeldraad. De vogel jaagt gewoonlijk vanaf een hoge zitpost en is daardoor vaak al op grote afstand te herkennen. Ook zangvogels worden door de klapekster gegeten, waarbij de klapekster de prooi soms lang moet achtervolgen voordat deze gevangen kan worden.

Als broedvogel is de klapekster in Nederland zeer schaars geworden. In tegenstelling tot de meeste verwante soorten trekt de klapekster 's winters over slechts kleine afstanden naar het zuiden. Hierdoor zijn 's winters in Nederland klapeksters te zien die de zomer verder naar het noorden hebben doorgebracht.

Zie ook: Kleine klapekster, Grauwe klauwier en Roodkopklauwier