Kleine burgemeester

Larus glaucoides

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Meeuwen (Laridae)
Lengte:52 tot 60 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is helder wit van kleur
De rug is lichtgrijs
In het winterkleed is de kop bedekt met dunne, bruine strepen
Op de gele snavel bevindt zich een kleine, donkere vlek
De vleugelpunten reiken tot ver voorbij de staart

Omschrijving

Het witte verenkleed van de kleine burgemeester is in de winter getekend door lichtbruine strepen en vlekken. De vogel is te verwarren met de grote burgemeester en is behalve aan de grootte het beste te herkennen aan de kop. Deze is kleiner en minder hoekig, terwijl het oog groter is en de snavel kleiner. De kleine burgemeester is ook van de grote burgemeester te onderscheiden door de vleugelpunten die in rust duidelijk verder voorbij de staart steken dan de vleugelpunten van de grote burgemeester.

Het voedsel van de kleine burgemeester is veelzijdig, maar bestaat voor een belangrijk deel uit vissen, die de vogel met stootduiken weet te vangen. Broeden doet de kleine burgemeester op steile rotskosten ver in het noorden. De vogel overwintert voornamelijk op IJsland, Groot-Brittanië en Ierland, maar laat zich in deze periode soms ook langs de Nederlandse kust zien.

Zie ook: Grote burgemeester, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Stormmeeuw