Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:12 tot 14 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Struiken
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 200.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
De onderzijde is vaalwit
De keel is wit
De flanken zijn lichtbruin
Er is een onduidelijke wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving

Net als veel andere rietzangers is ook de kleine karekiet een grijsbruin gekleurde vogel die goed langs verticale rietstengels kan klimmen. In tegenstelling tot veel verwante soorten komt de kleine karekiet ook regelmatig buiten het dichte riet, zodat de vogel relatief vaak gezien wordt. De kleine karekiet is op het uiterlijk alleen nauwelijks te onderscheiden van de bosrietzanger. Het verschil in de zang is het beste kenmerk om beide soorten uit elkaar te houden. De zang van de kleine karekiet is veel minder luid dan de zang van de bosrietzanger.

Het nest wordt gevlochten tussen een aantal rietstengels en bestaat uit een diepe kom, gebouwd van fijne plantenstengels. In de winter trekt de vogel naar Afrika.

Zie ook: Bosrietzanger, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Grote karekiet en Tjiftjaf