Kleine klapekster

Lanius minor

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Klauwieren (Laniidae)
Lengte:19 tot 21 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is grijs van kleur
De onderzijde is beige
Er is een zwarte oogstreep aanwezig welke doorloopt tot het voorhoofd
De snavel heeft een haakvormige punt
De staart is zwart, met witte zijden
De vleugel is zwart, maar met een wit veld
Het vrouwtje is minder helder gekleurd

Omschrijving

De kleine klapekster lijkt sterk op de klapekster, maar is beduidend kleiner. Ook bevat het voorhoofd van de klapekster minder zwart en zijn de staart en de snavel minder lang. Het voedsel van de kleine klapekster bestaat uit insecten en een enkele muis, die door de vogel vastgespietst worden op scherpe doorns. De vogel jaagt regelmatig vanaf een hoge uitkijkpost.

De kleine klapekster was vroeger in Nederland een zeer zeldzame broedvogel, maar komt tegenwoordig alleen nog als dwaalgast naar Nederland. In tegenstelling tot de klapekster die ook in Nederland overwintert, trekt de kleine klapekster 's winters naar Zuid-Afrika.

Zie ook: Klapekster, Grauwe klauwier en Roodkopklauwier