Kleine plevier

Charadrius dubius

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:15 tot 18 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 1.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De bovenzijde is grijs van kleur, de onderzijde is wit
Op de kop bevindt zich een zwart-witte tekening
Er is een zwarte borstband aanwezig
Om het oog bevindt zich een gele ring
De snavel is kort en geheel zwart

Omschrijving

De kleine plevier lijkt sterk op de strandplevier en de bontbekplevier, maar heeft in tegenstelling tot deze soorten een gele ring om het oog. In de vlucht is de kleine plevier te herkennen aan het ontbreken van een witte vleugelstreep. De kleine plevier komt in tegenstelling tot de beide andere plevieren ook in het binnenland voor.

Het voedsel bestaat onder meer uit insecten en kreeftachtigen, die langs de waterkant gevangen worden. Hierbij wisselt de kleine plevier periodes van stil staan af met korte periodes van rennen.

De kleine plevier broedt soms in kleine kolonies, maar bouwt het nest meestal op een rustige, goed verborgen plek. Het nest bestaat uit een onopvallend kuiltje tussen kiezels, waarin ongeveer vier eieren gelegd worden. De eieren zelf lijken sterk op de kiezels, waardoor het nest meestal moeilijk te ontdekken is.

Zie ook: Strandplevier, Bontbekplevier, Morinelplevier, Kievit en Goudplevier