Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:64 tot 76 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is grijsbruin van kleur
De kop en de hals zijn donkerder dan de rest van het lichaam
De stuit is vaalwit van kleur
De snavel is zwart met een oranje band vlak voor het uiteinde
De poten zijn roze van kleur

Omschrijving

De kleine rietgans lijkt sterk op de gewone rietgans maar is te herkennen aan de donkerder gekleurde kop en hals. Ook zijn de poten meer roze gekleurd en is de snavel korter. In de vlucht is een brede, witte eindband op de staart zichtbaar.

Het voedsel van de kleine rietgans bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal zoals gras en mos. De vogel broedt ver naar het noorden op eilanden als Groenland en IJsland, waar het nest door het vrouwtje wordt gebouwd van allerlei planten. De kleine rietgans is de broedplaats zeer trouw en keert jaren achter elkaar telkens terug naar dezelfde broedplaats. In de winter trekt de kleine rietgans naar het zuiden, waarbij vooral in Nederland en in Engeland grote aantallen vogels overwinteren.

Zie ook: Rietgans, Grauwe gans, Kolgans, Indische gans en Dwerggans