Kleine trap

Tetrax tetrax

Orde:Kraanvogels (Gruiformes)
Familie:Trappen (Otididae)
Lengte:40 tot 45 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is bruin met een fijne donkere tekening
De onderzijde is vaalwit van kleur
Het mannetje heeft in het zomerkleed een opvallende zwart-witte halstekening
De poten zijn lang en krachtig

Omschrijving

In het zomerkleed heeft het mannetje van de kleine trap een opvallende halstekening. Op een zwarte ondergrond bevinden zich twee witte dwarsbanden, waarvan de bovenste schuin loopt, zodat bij het vooraanzicht een V-vorm op de hals ontstaat. In het winterkleed lijkt het mannetje op het vrouwtje, maar heeft dan een beter zichtbare rugtekening.

Net als andere trappen is ook de kleine trap een loopvogel, die weliswaar goed kan vliegen, maar gewoonlijk toch lopend vlucht. In Europa is de vogel in veel gebieden verdwenen, met name door de intensivering van de landbouw. De kleine trap komt alleen nog als zeldzame dwaalgast in Nederland voor, waarbij de schuwe vogel zich bovendien slechts zelden laat zien.

Zie ook: Grote trap