Kleine zilverreiger

Egretta garzetta

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Reigers (Ardeidae)
Lengte:55 tot 65 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zeldzaam
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 100
Toename of afname:Sterke toename
Bijzonderheden:De kleine zilverreiger staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is geheel wit van kleur
De snavel is zwart
De poten zijn zwart met gele tenen
In het zomerkleed bevinden zich enkele lange sierveren op het achterhoofd

Omschrijving

De kleine zilverreiger is een sierlijke, witte reiger waarbij vooral de sierveren op het achterhoofd opvallen. De kleine zilverreiger lijkt op de grote zilverreiger, maar is behalve aan het kleinere formaat ook te herkennen aan de vrijwel geheel zwarte snavel en de gele tenen. In de vlucht onderscheidt de kleine zilverreiger zich door kortere vleugels en een snellere vleugelslag.

De kleine zilverreiger bouwt het nest in de top van een boom en broedt in kolonies, meestal samen met andere reigers, maar soms ook met niet verwante soorten zoals bijvoorbeeld de roek.

Oorspronkelijk komt de kleine zilverreiger voornamelijk voor in het zuiden van Europa, maar tegenwoordig komt de vogel ook in kleine getallen naar Nederland, waarbij de vogel een enkele keer ook tot broeden overgaat. Meestal trekt de kleine zilverreiger in de winter weg, maar enkele vogels overwinteren in Europa.

Zie ook: Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Purperreiger, Roerdomp en Woudaap