Kleine zwaan

Cygnus bewickii

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:115 tot 127 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is geheel wit van kleur
De poten zijn zwart
De snavel is zwart met een gele basis

Omschrijving

De kleine zwaan is ondanks de naam een grote vogel, maar toch duidelijk kleiner dan enkele verwante soorten zoals de knobbelzwaan en de wilde zwaan. Met name de laatste vertoont sterke gelijkenis met de kleine zwaan, waarbij vooral de grootte een duidelijk herkenningspunt is. Beide vogels zijn verder uit elkaar te houden door de kleur van de snavel, die bij beide vogels zwart is met een gele basis. Bij de kleine zwaan is de gele basis echter kleiner en loopt niet door naar de punt van de snavel.

Het broedgebied van de kleine zwaan bevindt zich in de Russische toendra, waar het nest gebouwd wordt langs de oevers van voedselrijke meren. In het broedgebied voedt de vogel zich voornamelijk met waterplanten. Kleine zwanen brengen de winter onder andere door op weiden in Nederland, waar gras het belangrijkste voedsel vormt.

Zie ook: Wilde zwaan, Knobbelzwaan, Wilde eend, Grauwe gans en Kuifeend