Kleinste jager

Stercorarius longicaudus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Jagers (Stercorariidae)
Lengte:35 tot 41 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is donkerbruin van kleur
De borst en de hals zijn wit
Er is een donkere kopkap aanwezig
De middelste staartpennen zijn erg lang

Omschrijving

Net als de kleine jager heeft ook de kleinste jager verlengde, middelste staartpennen. Bij de kleinste jager zijn deze echter veel langer, waardoor de vogel een opvallend sierlijke vlucht heeft. Hoewel er, zoals bij de meeste jagers, ook bij de kleinste jager sprake is van twee verschillende kleurvormen, komt de donkere vorm bij deze soort vrijwel niet voor.

De toendra's en fjelden van Noord-Europa vormen het broedgebied van de kleinste jager, waar de vogel pas begint te broeden als de sneeuw gesmolten is. De vogel is in het broedseizoen sterk afhankelijk van de grootte van de populatie lemmingen, die in deze tijd het belangrijkste voedsel vormen. Buiten de broedtijd bevindt de vogel zich op volle zee, waarbij de kleinste jager als zeldzame doortrekker ook de Nederlandse kusten aan doet. Net als andere jagers rooft de kleinste jager een deel van zijn voedsel van andere vogels.

Zie ook: Kleine jager, Middelste jager en Grote jager