Kluut

Recurvirostra avosetta

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Kluten (Recurvirostridae)
Lengte:42 tot 46 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 5.000
Toename of afname:Sterke afname

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk wit met enkele zwarte strepen
De kruin en de nek zijn zwart van kleur
De poten zijn erg lang en blauwgrijs
De snavel is zwart, lang, dun en omhoog gebogen

Omschrijving

Door de extreem lange poten en het geheel zwart met witte verenkleed is de kluut in Nederland een opvallende vogel. De kluut is de enige Europese vogel met een duidelijk omhoog gebogen snavel. Met behulp van deze snavel vangt de kluut op een bijzondere manier zijn voedsel. Het voedsel zoals insecten en kleine kreeftjes wordt in ondiep water gevangen, waarbij de kluut met maaibewegingen de snavel door de modder beweegt.

De kluut broedt in kolonies, zowel langs de kust als verder landinwaarts in moerassen of bij ondiepe plassen met zout of brak water. Het nest bestaat uit een kuiltje met wat plantendelen, waarin ongeveer vier eieren gelegd worden. Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest meteen en gaan al zelfstandig op zoek naar voedsel.

Zie ook: Steltkluut