Koereiger

Bubulcus ibis

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Reigers (Ardeidae)
Lengte:45 tot 55 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Moeras
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

De snavel is dik, relatief kort en geel van kleur
Het verenkleed is geheel wit
In het voorjaar zijn de borst, de rug en de kruin geel gekleurd
De poten zijn donker, maar in het voorjaar roder

Omschrijving

De koereiger is een kleine, witte reiger met in het voorjaar een geel gekleurde kruin, rug en borst. In de vlucht vallen de snelle vleugelslagen en het gedrongen formaat op. De koereiger leeft voornamelijk tussen veestapels en op vuilnisbelten.

Het oorspronkelijke vespreidingsgebied van de koereiger beperkte zich tot een gedeelte van Afrika en Zuid-Azië. Mede door het uitbreiden van het aantal en de grootte van de veestapels in Afrika heeft de soort zich snel uit kunnen breiden. Tegenwoordig komt de vogel voor in grote delen van Amerika, Afrika, Azië en Australië. In Europa broedt de vogel in de landen rondom het Middellandse-Zee gebied, maar het broedgebied breidt zich snel naar het noorden uit. Ook in Nederland neemt het aantal waarnemingen toe.

Zie ook: Blauwe reiger, Purperreiger, Roerdomp, Kleine zilverreiger en Grote zilverreiger