Koolmees

Parus major

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Mezen (Paridae)
Lengte:14 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 500.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De rug is geel-groen van kleur
De onderzijde is geel met een zwarte middenstreep
De kop is zwart met een grote witte wangvlek
De stuit en de staart zijn blauw met wit van kleur
Over de vleugel loopt een witte streep

Omschrijving

De koolmees is één van de meest voorkomende en meest opvallende vogels die in Nederland voorkomen. De vogel is dan ook één van de bekendste Nederlandse vogels, mede omdat de vogel niet schuw is en in de winter regelmatig op voedertafels aan te treffen is. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden doordat de zwarte streep op de buik veel breder is. De zang van de koolmees is erg variabel, maar vaak is een herkenbaar titituu of tituu te horen.

De koolmees is een holenbroeder en broedt onder andere in boomholten en nestkasten. Vanwege de korte levensduur van de koolmees worden er per broedsel veel eieren gelegd. Hoewel in sommige jaren met meerdere broedsels begonnen wordt, brengt de koolmees ieder jaar slechts één nest jongen groot. Koolmezen laten soms een nest met eieren of zelfs jonge vogels in de steek, om onder betere omstandigheden op een andere plek opnieuw te beginnen.

Zie ook: Zwarte mees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop en Glanskop