Koperwiek

Turdus iliacus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:19 tot 23 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
De onderzijde is vaalwit met bruin-zwarte vlekken
De flanken en de ondervleugel zijn roestbruin
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving

De koperwiek is een lijsterachtige die zich in de vlucht onderscheidt door de roestbruine ondervleugels waaraan de vogel ook zijn naam te danken heeft. De koperwiek is te verwarren met een lijster of een kramsvogel en is met gesloten vleugels het best te herkennen aan de roomkleurige wenkbrauwstreep, die bij de andere soorten ontbreekt. De roep van de koperwiek is een kenmerkend 'sjieh' en is vaak ook 's nachts te horen.

Net als de verwante kramsvogel komt de koperwiek als doortrekker en wintergast naar Nederland. In tegenstelling tot de kramsvogel die bij uitzondering ook in Nederland broedt, broedt de koperwiek alleen in het oosten en het noorden van Europa. Ook de koperwiek is 's winters vaak in de buurt van bessenstruiken te vinden.

Zie ook: Zanglijster, Grote lijster, Kramsvogel, Merel en Beflijster