Korhoen

Tetrao tetrix

Orde:Hoendervogels (Galliformes)
Familie:Ruigpoothoenders (Tetraonidae)
Lengte:40 tot 58 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Nog enkele paren
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:Het korhoen staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed van het mannetje is glanzend blauwzwart van kleur
De staart van het mannetje is liervormig, diep gevorkt en van onderen wit
Het mannetje heeft een rode lel boven het oog
Het verenkleed van het vrouwtje is onopvallend bruin met donkere vlekken
Beide geslachten hebben een witte vleugelstreep

Omschrijving

Korhoenders leven met name in uitgestrekte heidevelden met verspreid een aantal bomen waarin de vogel zich kan verschuilen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal zoals kiemplanten en bessen, maar de kuikens zijn sterk afhankelijk van insecten.

Vroeg in het voorjaar vertonen de mannetjes 's ochtends op een vaste plaats een indrukwekkende balts, waarbij ze met gespreide staartveren om elkaar heen lopen. In de loop van de ochtend komen steeds meer vrouwtjes naar de baltsplaats. Door het verdwijnen van geschikt leefgebied met in het voorjaar voldoende insecten voor de jonge vogels, is de korhoen in Nederland bijna uitgestorven. Alleen in Overijssel op de Sallandse Heuvelrug leeft nog een kleine groep die zich slechts met moeite stand weet te houden.