Krakeend

Mareca strepera

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:46 tot 56 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 10.000
Toename of afname:Sterke toename

Kenmerken

In het zomerkleed is het mannetje grijsbruin met een fijne donkere tekening
Het vrouwtje is grijsbruin met donkere vlekken
Er is een witte vleugelspiegel aanwezig
De snavel van het vrouwtje heeft een oranje rand
In het winterkleed lijkt het mannetje op het vrouwtje

Omschrijving

Het vrouwtje van de krakeend lijkt sterk op het vrouwtje van de wilde eend, maar heeft een oranje rand langs de donkere snavel. Het mannetje heeft in het zomerkleed een zeer fijne donkere tekening op een verder grijsbruine ondergrond. In het najaar verdwijnt het prachtkleed van het mannetje om voor een korte periode plaats te maken voor een zogenaamd eclipskleed, dat lijkt op het verenkleed van het vrouwtje.

De krakeend broedt in verschillende moerasgebieden in Europa, waaronder in Nederland. De vogels overwinteren in West-Europa, zodat het aantal krakeenden in Nederland in de winter groter is dan in de zomer. Het aantal krakeenden heeft een piek in de periodes van trek, doordat ook veel krakeenden Nederland alleen als doortrekker passeren.

Zie ook: Wilde eend, Smient, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend