Kramsvogel

Turdus pilaris

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:22 tot 27 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:De kramsvogel staat op de rode lijst.

Kenmerken

De kop, de stuit en een gedeelte van de rug zijn grijs van kleur
Het bovenste gedeelte van de rug is overwegend bruin
De staart is zwart van kleur
De onderzijde is vaalwit met vele donkere streepjes
De borst is oranje-geel
De snavel is geel met een zwarte punt

Omschrijving

De kramsvogel heeft een opvallend verenkleed met een grijs en bruine rug en talrijke zwarte streepjes op de buik en de borst. De vogel laat vooral in de vlucht een typerende roep horen die bestaat uit reeks elkaar snel opvolgende klanken.

De kramsvogel is vooral in de winter in grote aantallen in Nederland te zien. Het broedgebied bevindt zich verder naar het oosten van Europa. De kramsvogel broedt in kolonies waarbij de vogels grote nesten in een boom bouwen. Ook in Nederland zijn enkele broedkolonies geweest, in de jaren 80 waren er bijna 1.000 broedparen. De laatste jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder dan 100 paar, het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen zo sterk wisselt. In de winter is de vogel vaak te zien in de buurt van bessenstruiken.

Zie ook: Merel, Zanglijster, Grote lijster, Beflijster en Koperwiek