Kuifaalscholver

Stictocarbo aristotelis

Orde:Pelikaanachtigen (Pelecaniformes)
Familie:Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
Lengte:68 tot 78 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk zwart van kleur met in de broedtijd een groene glans
In het zomerkleed bevindt zich een kleine kuif op de kop
Rond de snavel bevindt zich een wit gedeelte
Aan het bovenste gedeelte van de snavel bevindt zich een haakpunt

Omschrijving

De kuifaalscholver onderscheidt zich in de broedtijd van de gewone aalscholver door een kleine, naar voren buigende kuif. Buiten de broedtijd is de kuifaalscholver te herkennen aan het kleinere formaat, een minder dikke snavel en de rondere kop.

De kuifaalscholver is een echte zeevogel en laat zich in tegenstelling tot de gewone aalscholver zelden in het binnenland zien. De vogel broedt langs de noordelijke kusten van de Atlantische oceaan en langs de kusten van de Middellandse Zee. In de winter heeft de kuifaalscholver een groter verspreidingsgebied en komt dan ook in kleine aantallen naar de Noordzee.

Zie ook: Aalscholver