Kuifkoekoek

Clamator glandarius

Orde:Koekoekvogels (Cuculiformes)
Familie:Koekoeken (Cuculidae)
Lengte:35 tot 39 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De rug is grijsbruin met witte vlekken
De onderzijde is vaalwit
Het bovenste gedeelte van de kop is grijs van kleur
Op de kop bevindt zich een onduidelijke kuif

Omschrijving

De kuifkoekoek lijkt vooral in de vlucht op de koekoek, maar is iets groter en heeft een iets langere staart. Zittend is de kuifkoekoek goed te onderscheiden van de koekoek door de vaalwitte borst en het ontbreken van de bandering op de onderzijde. De veren op de kop kunnen als een kuif opgezet worden.

De kuifkoekoek laat het broeden en het opvoeden van de jongen over aan andere vogels, meestal kraaiachtigen zoals de ekster. In tegenstelling tot de koekoek legt de kuifkoekoek meerdere eieren in één nest. De jonge kuifkoekoeken gooien de eieren of de jongen van de gastouders niet uit het nest, maar eten wel het grootste gedeelte van het aangevoerde voedsel op. Hierdoor groeien de jonge kuifkoekoeken sneller en hebben een grotere kans om uit te vliegen.

Zie ook: Koekoek