Kuifleeuwerik

Galerida cristata

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Lengte:17 tot 19 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Duinen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 10
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De kuifleeuwerik staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is onopvallend grijsbruin gevlekt
Ook de kop en de borst zijn donkerbruin gevlekt
De staart is vrij lang met een witte zoom
De vogel heeft een korte maar opvallende kuif

Omschrijving

De kuifleeuwerik lijkt sterk op de meer algemene veldleeuwerik, maar onderscheidt zich doordat de kuif vrijwel altijd opgericht is. Ook zijn de poten steviger, is de staart wat langer en zijn de staartzijden lichtbruin in plaats van wit. In de vlucht vallen de brede vleugels en de fladderende manier van vliegen op. Het nest wordt door de vogel op de grond gebouwd en bestaat voornamelijk uit grashalmen. Het nest wordt doorgaans gebouwd onder de beschutting van een struik, maar tegenwoordig worden ook platte daken van gebouwen gebruikt.

In de winter trekt een deel van de Nederlandse populatie naar het zuiden, maar ook overwinteren kleine groepen in Nederland. De kuifleeuwerik kwam pas ruim een eeuw geleden vanuit het oosten naar Nederland.

Zie ook: Veldleeuwerik, Boomleeuwerik en Strandleeuwerik