Kuifmees

Parus cristatus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Mezen (Paridae)
Lengte:10 tot 12 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 20.000
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

De bovenzijde van het lichaam is grijsbruin
De onderzijde is vaal wit van kleur
Op de kop bevindt zich een opvallende witte kuif met zwarte vlekken
Er is een zwarte keelvlek aanwezig die overgaat in een dunne zwarte halsband
In de oorstreek bevindt zich een zwart streepje
Over het oog loopt een dunne zwarte streep

Omschrijving

Door de zwart-witte kop met de opvallende kuif is de kuifmees een eenvoudig te herkennen vogel die zich echter maar zelden laat zien. De kuifmees bevindt zich vaak in de boomtoppen en laat zijn aanwezigheid meestal alleen blijken door de typerende, snorrende roep.

Kuifmezen zijn holenbroeders en bouwen het nest bij voorkeur in een oude boom van niet al te hard hout, zodat de vogel er een geschikte nestholte in uit kan hakken. De vogel leeft bijna alleen in naaldbos, bij voorkeur met veel grove dennen. Terwijl het voedsel in de zomer voor een groot deel bestaat uit insecten en andere kleine diertjes, worden in de winter voornamelijk zaden gegeten. In de winter zwerft de kuifmees en sluit zich dan soms aan bij groepen met andere soorten mezen. De kuifmees verlaat de groep echter zodra deze zich buiten het naaldbos begeeft.

Zie ook: Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Matkop en Glanskop