Kwartel

Coturnix coturnix

Orde:Hoendervogels (Galliformes)
Familie:Fazanten (Phasianidae)
Lengte:16 tot 18 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Onduidelijk, ongeveer 2.000 tot 5.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
Op de rug en de flanken bevinden zich lichte en donkere lengtestrepen
Op de kop van het mannetje bevindt zich een donkere tekening
De keel van het vrouwtje is licht van kleur

Omschrijving

De kwartel is een onopvallende vogel die voornamelijk op de grond leeft. De vogel komt voor rond akkers en weiden, waarbij voldoende beschutting zoals bijvoorbeeld houtwallen aanwezig is. Bij gevaar vliegt de vogel niet op, maar zoekt dekking in het hoge gras of onder het struikgewas. De populatie kwartels in Nederland is de laatste decennia sterk achteruit gegaan, vooral door het verdwijnen van het gevarieerde cultuurlandschap.

De kwartel maakt zijn aanwezigheid meestal kenbaar door de karakteristieke roep van het mannetje dat klinkt als kwik me dit of kwik kik kik. Van alle Europese hoenders is de kwartel de enige soort die trekgedrag vertoont: de vogel overwintert in het Middellandse-Zeegebied.

Zie ook: Patrijs, Fazant en Rode patrijs