Kwartelkoning

Crex crex

Orde:Kraanvogelachtigen (Gruiformes)
Familie:Rallen (Rallidae)
Lengte:22 tot 25 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Hooguit 200
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:De kwartelkoning staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin en bedekt met donkere vlekken
De hals is grijs van kleur
De vleugeldekveren zijn lang
De poten zijn lang

Omschrijving

Hoewel de kwartelkoning in eerste instantie doet denken aan een hoender, behoort de vogel tot de familie van de rallen. De poten zijn dan ook lang en net als bij andere rallen zijn de kuikens geheel zwart gekleurd. De kwartelkoning is een slechte vlieger, waarbij in de vlucht de hangende poten opvallen. In de baltstijd laat het mannetje in de schemering en 's nachts een kenmerkende roep horen die klinkt als kreks, kreks. Deze twee lettergrepen worden voortdurend herhaald en zijn tot op grote afstand te horen.

De kwartelkoning broedt in Nederland vooral in vochtige graslanden zoals uiterwaarden, maar is sterk in aantal achteruit gegaan. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werden minder dan honderd broedparen geteld, zodat voor het uitsterven van de vogel in Nederland werd gevreesd. Door intensief beleid is het aantal broedparen de laatste jaren weer gestegen tot ongeveer 500. In augustus verlaat de vogel het broedgebied, om te overwinteren in Afrika.

Zie ook: Meerkoet, Waterhoen, Waterral, Porseleinhoen en Kleinst waterhoen

Meer informatie over de kwartelkoning is ook te vinden op De Kwartelkoning.