Middelste bonte specht

Dendrocopos medius

Orde:Spechtvogels (Piciformes)
Familie:Spechten (Picidae)
Lengte:19 tot 22 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Sterke toename

Kenmerken

De rug en de flanken zijn zwart van kleur
Over de flanken loopt een witte bandering
De kruin is helder rood en zonder zwarte rand
De onderstaart is roze van kleur

Omschrijving

De middelste bonte specht lijkt sterk op twee andere Nederlandse spechten; de kleine bonte specht en de grote bonte specht. Vooral de laatste is in Nederland een redelijk algemene broedvogel. De middelste bonte specht is van de andere spechten te onderscheiden door de geheel rode kruin zonder zwarte delen. Bij het mannetje loopt de rode kruin verder door op het achterhoofd dan bij het vrouwtje. Het voedsel bestaat uit vruchten, zaden en insecten, die niet alleen uit het hout worden gehakt, maar ook van bladeren en takken worden gepikt.

De vogel komt vooral voor in oude loofbossen met veel dood en rottend hout, maar is als broedvogel uit Nederland verdwenen. Het nest wordt uitgehakt in zachte of rotte plekken van oude bomen.

Zie ook: Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht en Draaihals