Middelste zaagbek

Mergus serrator

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:52 tot 58 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Lichte toename
Bijzonderheden:De middelste zaagbek staat op de rode lijst.

Kenmerken

Op het achterhoofd bevindt zich een piekerige kuif
Het mannetje heeft een zwartgroene kop met een witte halsring
De borst van het mannetje is bruin met zwarte vlekken
De rug van het mannetje is zwart, de flanken zijn grijs van kleur
Het vrouwtje heeft een bruine kop

Omschrijving

Vooral door de overeind staande veren op het achterhoofd is de middelste zaagbek een herkenbare vogel. Het vrouwtje lijkt echter sterk op het vrouwtje van de grote zaagbek. Deze soort is echter wat groter en bij het vrouwtje is de bruine kop scherp van de borst gescheiden. Verder is ook de snavel van de middelste zaagbek langer en dunner. In de vlucht is een wit vleugelveld met daarop één of twee zwarte lijnen zichtbaar.

De middelste zaagbek broedt slechts zelden in Nederland en dan alleen het Deltagebied. Het broedgebied van de middelste zaagbek ligt verder naar het noorden, langs rivieren en meren met helder water in Scandinavië. In tegenstelling tot de grote zaagbek wordt het nest niet gebouwd in een boomholte, maar op de grond, goed verstopt tussen de struiken. In de winter trekt de vogel naar het zuiden, waarbij de zaagbekken ook Nederland aandoen.

Zie ook: Grote zaagbek, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend