Morinelplevier

Charadrius morinellus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:20 tot 24 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
De borst is roodbruin en gaat plotseling over in een witte buik
Op de borst bevindt een witte band
Er zijn twee witte wenkbrauwstrepen aanwezig die op het achterhoofd bij elkaar komen

Omschrijving

De morinelplevier heeft 's zomers een bont verenkleed dat in winter veel minder contrastrijk is. De witte wenkbrauwstreep en de witte borstband zijn dan veel minder duidelijk te zien en de rug is dan licht bruingrijs in plaats van donkerbruin van kleur.

De vogel broedt langs de kusten van Noordwest-Europa en overwintert in het Middellandse-Zeegebied, zodat de morinelplevier in het voor- en het najaar als doortrekker ook in Nederland te zien is. In de jaren zestig van de vorige eeuw broedde de morinelplevier in de Noordoostpolder, maar door toename van de agrarische activiteiten voldeed het gebied al snel niet meer als broedgebied.

Zie ook: Kleine plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Kievit en Goudplevier