Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:15 tot 16 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 7.000
Toename of afname:Constant
Bijzonderheden:De nachtegaal staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is egaal bruin van kleur
De stuit en de bovenzijde van staart zijn roodbruin van kleur
De onderzijde is lichtgrijs
Het oog is opvallend groot en zwart
De poten zijn licht van kleur

Omschrijving

De nachtegaal is een onopvallende vogel die verscholen leeft in het struikgewas. Hoewel de nachtegaal zich zelden laat zien is het geluid vaak duidelijk te horen, zodat de aanwezigheid van de vogel toch goed opgemerkt kan worden. De zang is ook regelmatig 's nachts of in de schemering te horen, iets waaraan de vogel zijn naam te danken heeft. Als de nachtegaal zich buiten het struikgewas laat zien, valt naast de roodbruine stuit en staart ook het grote, geheel zwarte oog op.

In de winter trekt de nachtegaal naar de savannes van Afrika. Als de vogels in het voorjaar terug komen, kiezen de mannetjes een territorium, waarbij ze met hun zang hun aanwezigheid kenbaar maken. Doordat er minder vrouwtjes zijn dan mannetjes en doordat sommige mannetjes meerdere vrouwtjes hebben, blijft een gedeelte van de mannetjes zonder partner. Hierdoor is de zang van de nachtegaal nog tot diep in de zomer te horen.

Zie ook: Blauwborst, Merel, Roodborst, Zanglijster en Zwarte roodstaart