Noordse stern

Sterna paradisaea

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Sterns (Sternidae)
Lengte:33 tot 39 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 1.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De noordse stern staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is grotendeels wit van kleur
De bovenzijde is lichtgrijs
Er is een zwarte kopkap aanwezig
De snavel en poten zijn oranjerood

Omschrijving

De noordse stern lijkt sterk op de ongeveer even grote visdief. In tegenstelling tot de visdief heeft de noordse stern geen zwarte snavelpunt. Ook zijn de poten langer en steken de opgevouwen vleugels niet voorbij de staartpunten. In het winterkleed maakt de zwarte kopkap van de noordse stern plaats voor een wit voorhoofd, terwijl de snavel tegelijk zwart in plaats van rood kleurt.

De noordse stern komt in tegenstelling tot de visdief nauwelijks in het binnenland voor, maar is een echte kustvogel. In Nederland broeden jaarlijks enkele duizenden noordse sterns, maar het echte broedgebied loopt van de kusten van Scandinavië tot in het Noordpoolgebied. In de winter trekt de vogel naar het Zuidpoolgebied om te overwinteren, de totale afstand die de vogels hierbij afleggen is 16.000 tot 18.000 kilometer.

Zie ook: Visdief, Grote stern, Dwergstern, Dougalls stern en Reuzenstern