Oeverpieper

Anthus petrosus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:15 tot 17 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is donker grijsbruin met donkere strepen
De onderzijde is lichtbruin met donkere lengtestrepen
De poten zijn donker
Er is een onduidelijke wenkbrauwstreep aanwezig
De staartzijden zijn grijs

Omschrijving

De oeverpieper is de donkerste van de in Nederland voorkomende piepers. De vogel heeft donkere poten, dit in tegenstelling tot de andere Nederlandse piepers, die allen roze poten hebben. De buitenste staartpennen zijn grijs van kleur, terwijl deze bij de andere piepers wit zijn.

Het nest is van gras gemaakt en wordt gebouwd op een beschutte plek tussen een rotsspleet of onder de struiken. In Nederland worden twee ondersoorten gezien, de Anthus petrosus littoralis die broedt langs de kusten van Scandinavië en de Anthus petrosus petrosus, die onder andere de Britse Eilanden als broedgebied heeft. De Scandinavische ondersoort overwintert in Nederland, terwijl de West-Europese ondersoort alleen als doortrekker Nederland aan doet.

Zie ook: Graspieper, Boompieper, Duinpieper, Grote pieper en Waterpieper