Oeverzwaluw

Riparia riparia

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zwaluwen (Hirundinidae)
Lengte:12 tot 13 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:27 tot 29 cm
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 30.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
De onderzijde is wit
Er is een bruine borstband aanwezig
De staart is licht gevorkt

Omschrijving

De oeverzwaluw is de kleinste Europese zwaluw en is vooral in de vlucht goed te onderscheiden van andere zwaluwen door de slechts licht gevorkte staart en de minder opvallende vlucht. Het voedsel bestaat vrijwel alleen uit insecten die door de vogel in de vlucht gevangen worden. De oeverzwaluw jaagt vaak boven water en soms in grote groepen.

De vogel broedt in zelfgegraven holen langs steile oevers die te bereiken zijn door een gang van bijna een meter lengte. De vogel broedt in kolonies, waarbij de nesten vaak in rijen naast elkaar worden gebouwd. Door het verdwijnen van deze natuurlijke oevers is de oeverzwaluw sterk in aantal achteruit gegaan. Door de aanleg van speciale wanden is de soort tegenwoordig plaatselijk weer algemeen aanwezig.

Zie ook: Boerenzwaluw en Huiszwaluw