Ooievaar

Ciconia ciconia

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Ooievaars (Ciconiidae)
Lengte:95 tot 110 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:180 tot 220 cm
Biotoop:
Stedelijk gebied
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 750
Toename of afname:Sterke toename

Kenmerken

Het verenkleed is grotendeels wit
De vleugels zijn gedeeltelijk zwart
De stevige snavel is recht en rood van kleur
De poten zijn lang en rood

Omschrijving

De ooievaar is een grote, opvallende vogel die door de de meeste mensen meteen herkend wordt. De aanwezigheid wordt vaak kenbaar gemaakt door een luid snavelgeklepper, vooral als de partners elkaar op het nest begroeten. De ooievaar bouwt het grote nest van takken meestal op daken van gebouwen, hoogspanningsmasten, bomen en speciaal daarvoor geplaatste platforms. Hetzelfde paartje maakt meerdere jaren achtereen gebruik van hetzelfde nest. Doordat de vogels het nest ieder jaar uitbreiden kan het nest uiteindelijk zo groot worden dat kleinere vogelsoorten het ooievaarsnest gebruiken om hun eigen nest in te bouwen. Het voedsel van de ooievaar bestaat uit insecten en kleine dieren zoals kikkers en muizen. De vogel zoekt het voedsel meestal in vochtige weiden, moerassen of ondiep water.

Mede door het verdwijnen van geschikt leefgebied is het aantal ooievaars in Nederland sterk achteruit gegaan. Door herintroductieprojecten heeft de populatie zich enigszins kunnen herstellen. De ooievaar overwinterd in het midden en het zuiden van Afrika, vogels uit herintroductieprojecten blijven gewoonlijk het hele jaar in Nederland.

Zie ook: Zwarte ooievaar

Meer informatie over de ooievaar is ook te vinden op Webcam op ooievaarsnest in Kekerdom.