Ortolaan

Emberiza hortulana

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Gorzen (Emberizidae)
Lengte:15 tot 17 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele
Bijzonderheden:De ortolaan staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is donker gestreept en gevlekt
De onderzijde is roze van kleur
Het mannetje heeft een grijze kop
Het mannetje heeft een gele keel, een gele snorstreep en een gele oogring
Het vrouwtje is minder helder gekleurd dan het mannetje

Omschrijving

Behalve aan de grijze kop is het mannetje van de ortolaan ook goed te herkennen aan de zang, die wordt voorgedragen vanaf een hoge zangpost of tijdens een zangvlucht. De ortolaan lijkt sterk op de grijze gors, maar is hiervan te onderscheiden door het ontbreken van zwarte strepen op de kop.

De ortolaan was een eeuw geleden plaatselijk nog een vrij algemene broedvogel, maar door het grootschaliger worden van de landbouw broeden tegenwoordig nog hooguit enkele paartjes in Nederland. De vogel komt nog wel voor in grote delen van Europa en doet tijdens de trek ook Nederland aan. Ook in veel andere landen van Europa is de ortolaan grotendeels verdwenen, de kleinschalige landbouwgebieden van Zuidoost-Europa vormen tegenwoordig het belangrijkste broedgebied.

Zie ook: Rietgors, Geelgors, Grauwe gors, IJsgors en Sneeuwgors