Paapje

Saxicola rubetra

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:12 tot 14 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Struiken
Heide en veld
Duinen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Bijzonderheden:Het paapje staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is bruin met donkere strepen
De onderzijde is vaalwit
Het mannetje heeft een oranje borst
Het mannetje heeft een witte wenkbrauwstreep
Onder de donkere wangen van het mannetje bevindt zich een witte streep

Omschrijving

Het paapje is tegenwoordig in Nederland een zeldzame vogel die sterk lijkt op de nauw verwante roodborsttapuit. Net als de roodborsttapuit heeft het mannetje van het paapje een donkerbruine bovenzijde en een oranje gekleurde borst. Bij de roodborsttapuit ontbreekt echter de witte wenkbrauwstreep, terwijl de keel zwart in plaats van oranje-wit is. Het verenkleed van het vrouwtje is grotendeels hetzelfde als dat van het mannetje, maar is minder contrastrijk. Het paapje is vaak rechtop zittend te zien op een hoge uitkijkpost, waar vandaan de vogel jaagt op insecten of zijn zang laat horen.

Door intensivering van de landbouw is het leefgebied van het paapje voor een groot gedeelte verdwenen of minder geschikt geworden. Hierdoor en door de afname in het voedselaanbod is het paapje sterk in aantal achteruit gegaan.

Zie ook: Roodborsttapuit, Merel, Roodborst, Zanglijster en Zwarte roodstaart