Patrijs

Perdix perdix

Orde:Hoendervogels (Galliformes)
Familie:Fazanten (Phasianidae)
Lengte:28 tot 32 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 10.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De patrijs staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is bruin met lichte en donkere strepen
De onderzijde is grijs van kleur
De flanken zijn roodbruin gestreept
Op de buik bevindt zich een grote U-vormige vlek
De keel is roestbruin van kleur

Omschrijving

De roep van de patrijs is een duidelijk herkenbaar kir-ik, dat vooral 's avonds en 's nachts te horen is. Bij gevaar drukken de vogels zich tegen de grond, of vliegen laag over de grond weg, luid roepend en met duidelijk hoorbare vleugelslagen. De vogel leeft voornamelijk op de grond, op graslanden en akkers. Ondanks de oranje-bruine kop, de grijze borst, de strepen op de flanken en de zwarte vlek op de buik is de patrijs een onopvallende vogel.

De vogel komt met name voor in cultuurlandschap en bouwt het nest op een goed verscholen plaats op de grond. Het vrouwtje bebroedt de ongeveer 10 eieren terwijl het mannetje het nest beschermt. Met name door de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van houtwallen is het aantal patrijzen in Nederland sterk afgenomen.

Zie ook: Fazant, Kwartel en Rode patrijs