Poelruiter

Tringa stagnatilis

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:20 tot 25 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

In het zomerkleed is de bovenzijde is grijs, met donkere vlekken
In de winter is de bovenzijde donkergrijs met lichte randen langs de veren
De onderzijde wit
De snavel is lang, recht en zeer dun
De poten zijn lang en groenachtige van kleur

Omschrijving

De lange poten en de lange, zeer dunne snavel geven de poelruiter een sierlijke uitstraling. De vogel lijkt op de groenpootruiter, maar heeft een rechte snavel. In de vlucht valt op dat de staart witter is dan de staart van de groenpootruiter. In het winterkleed loopt de witte onderzijde door in de flanken. In het winterkleed is de bovenzijde donkerder dan in het zomerkleed, met lichte randen langs de veren.

De poelruiter wordt vaak aangetroffen in het gezelschap van andere steltlopers, maar foerageert doorgaans alleen of met soortgenoten in kleine groepen. De vogel broedt in de vochtige gedeelten van de steppen van Oost-Europa, en overwintert in Afrika. In zeldzame gevallen doet de vogel tijdens de trek Nederland aan, waar de vogel dan vooral gezien kan worden bij ondiepe poelen.

Zie ook: Groenpootruiter, Tureluur, Bosruiter, Witgat en Zwarte ruiter