Porseleinhoen

Porzana porzana

Orde:Kraanvogelachtigen (Gruiformes)
Familie:Rallen (Rallidae)
Lengte:19 tot 23 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:Het porseleinhoen staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk bruin van kleur
De onderzijde is grijs van kleur
Het verenkleed is geheel bedekt met witte stippen en strepen
De poten zijn groenachtig van kleur

Omschrijving

Het porseleinhoen leeft tussen de dichte begroeiing van onder meer moerassen, meren, uiterwaarden en andere vochtige gebieden. Het voedsel bestaat uit insecten, wormen en slakken, maar ook planten en zaden worden gegeten, zolang de vogel de veiligheid van de begroeiing maar niet hoeft te verlaten. Het porseleinhoen lijkt op de waterral, maar heeft een kortere snavel.

Door het verdwijnen van veel vochtige gebieden met voldoende ondiep water is de populatie porseleinhoenders in Nederland sterk achteruit gegaan. Door meer natuurlijk beheer van uiterwaarden wordt gehoopt op een herstel van de soort.

Zie ook: Waterral, Kleinst waterhoen, Klein waterhoen, Meerkoet en Waterhoen