Ralreiger

Ardeola ralloides

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Reigers (Ardeidae)
Lengte:40 tot 49 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is geelbruin van kleur
In het winterkleed is de rug bedekt met donkere strepen
De onderzijde is vaalwit
De vleugels zijn wit gekleurd
De snavel is dolkvormig

Omschrijving

De ralreiger is een kleine reiger die vooral in de vlucht opvalt door de witte vleugels. In de winter verschijnen donkere lengtestrepen op de rug en de flanken. Ook is 's winters de snavelbasis geel van kleur, in plaats van het donkergrijs van de zomer.

Amfibieën maar ook vissen en grote insecten worden door de ralreiger gegeten. De vogel jaagt vanaf een beschutte plek in dichte begroeiing van moerasplanten of riet. De vogel broedt in kleine kolonies samen met verschillende andere soorten reigers en bouwt een nest van takken in een lage boom of struik. In de winter trekken veel ralreigers weg naar tropisch Afrika.

Zie ook: Blauwe reiger, Purperreiger, Roerdomp, Kleine zilverreiger en Grote zilverreiger