Regenwulp

Numenius phaeopus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:37 tot 45 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Meren
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is grijsbruin van kleur en bedekt met donkere vlekken en strepen
De kruin is donkerder met een lichtere streep in het midden
De snavel is lang en aan het einde naar beneden gebogen
Er is een donkere oogstreep aanwezig

Omschrijving

De regenwulp lijkt op de veel grotere gewone wulp, maar is te onderscheiden doordat de snavel alleen aan het uiteinde gebogen is, en doordat de donkere kruin en de donkere wenkbrauwstreep van de regenwulp bij de wulp ontbreken. De zang van de regenwulp bestaat uit een aantal lange tonen en gaat over in een luide, langgerekte triller. In de vlucht valt op dat de vleugelslag van de regenwulp duidelijk sneller is dan de vleugelslag van de wulp.

Het voedsel van de regenwulp bestaat voornamelijk uit wormen en insecten die met de lange snavel uit de grond worden gehaald. Ook in ondiep water doet de snavel uitstekend dienst om voedsel te bemachtigen. De regenwulp broedt niet in Nederland, maar trekt op weg naar het overwintergebied in West-Afrika door Nederland.

Zie ook: Wulp, Grutto, Tureluur, Houtsnip en Watersnip