Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:11 tot 13 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Struiken
Meren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 25.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is bruin en donker gestreept
De onderzijde vaalwit van kleur
De keel is wit
Er is een duidelijk zichtbare, witte wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving

De rietzanger is een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel heeft een witte wenkbrauwstreep die het gehele jaar duidelijk zichtbaar is. De rietzanger is het best te onderscheiden van enkele verwante soorten door de zang en de korte zangvluchten. De zang bestaat onder andere uit een reeks woit klanken.

Het nest van de rietzanger wordt in dicht struikgewas vlak bij de grond gebouwd. In tegenstelling tot de nesten van veel verwante soorten wordt het nest van de rietzanger zelden aan verticale rietstengels opgehangen. De rietzanger broedt in grote delen van Europa, maar overwinterd in Afrika.

Zie ook: Bosrietzanger, Kleine karekiet, Sprinkhaanzanger, Grote karekiet en Tjiftjaf