Ringmus

Passer montanus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Wevervogels (Ploceidae)
Lengte:12 tot 14 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 100.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De ringmus staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is bruin en getekend met donkere lengtestrepen
De keel is zwart
Er zijn zwarte wangvlekken aanwezig
De kruin is roodbruin van kleur
Er is een witte halsring aanwezig

Omschrijving

De ringmus wordt vaak verward met het mannetje van de ook zeer algemene huismus. In tegenstelling tot de huismus heeft de ringmus echter een roodbruine in plaats van grijze kruin. Ook heeft de ringmus een witte halsring en zwarte vlekken op de verder witte wangen. Verder is de ringmus ook goed aan het geluid te herkennen. In tegenstelling tot de huismus hebben het mannetje en het vrouwtje van de ringmus hetzelfde verenkleed.

De ringmus is nog steeds een veel voorkomende broedvogel in Nederland, maar toch is het aantal broedparen de laatste decennia sterk afgenomen. In de zomer leeft de ringmus voornamelijk in boomrijk cultuurlandschap, maar in het najaar verzamelen de vogels zich in groepjes en worden ze vaker gezien in dorpen en steden. Hoewel de meeste vogels het gehele jaar in hetzelfde gebied blijven, trekken ringmussen uit Noord-Europa over een kleine afstand naar het zuiden.

Zie ook: Huismus en Sneeuwvink