Rode wouw

Milvus milvus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:60 tot 70 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:140 tot 170 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Gebergte
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

De bovenzijde is roodbruin van kleur met donkere vlekken
De onderzijde is lichter van kleur
De kop is grijs van kleur met een donkere tekening
De staart is gevorkt

Omschrijving

De rug van de rode wouw is roodbruin van kleur met een patroon van donkere vlekken. Dit patroon wordt veroorzaakt doordat de veren op de rug donker zijn met brede roodbruine randen. De rode wouw is in de vlucht te herkennen aan de redelijk diep gevorkte staart en de witte vlekken op de onderzijde van de vleugels. Samen met de zwarte wouw is de rode wouw de enige in Nederland voorkomende roofvogel met een gevorkte staart. De staart van de rode wouw is duidelijk dieper gevorkt dan de staart van de zwarte wouw.

Het belangrijkste voedsel bestaat uit zoogdieren, vogels en aas. De rode wouw vangt de prooi met de klauwen en eet de prooi in de vlucht. De rode wouw komt als doortrekker soms door Nederland.

Zie ook: Zwarte wouw, Buizerd, Sperwer, Havik en Bruine kiekendief