Roerdomp

Botaurus stellaris

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Reigers (Ardeidae)
Lengte:69 tot 81 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:100 tot 130 cm
Biotoop:
Moeras
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 250
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De roerdomp staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is bruin van kleur en bedekt met zwarte vlekken en strepen
De kruin is zwart
De poten zijn enigszins groen van kleur
Er is een zwarte snorstreep aanwezig

Omschrijving

Hoewel de roerdomp niet zo groot is als de verwante blauwe reiger, is ook de roerdomp een forse vogel. Door het goed gecamoufleerde verenkleed en doordat de roerdomp zich nauwelijks buiten het moeras begeeft, wordt de vogel echter zelden gezien. Bij gevaar neemt de roerdomp de zogenaamde 'paalhouding' aan, waarbij de vogel de kop en de hals omhoog richt en daardoor vanwege de zwarte lengtestrepen nauwelijks van het riet te onderscheiden is. Dit effect wordt nog versterkt doordat de vogel de kop met de bewegingen van het riet mee beweegt.

Hoewel de roerdomp zich maar zelden laat zien, is de roep van het mannetje in de broedtijd regelmatig te horen. De roep is een laag en diep whoemp, dat doet denken aan het geluid van een misthoorn en tot op kilometers afstand te horen is.

Vroeger was de roerdomp in Nederland veel talrijker, maar met name door het verdwijnen van de grote, uitgestrekte rietvelden is de vogel tegenwoordig grotendeels verdwenen.

Zie ook: Blauwe reiger, Purperreiger, Kleine zilverreiger, Grote zilverreiger en Woudaap