Roodhalsfuut

Podiceps grisegena

Orde:Fuutachtigen (Podicipediformes)
Familie:Futen (Podicipedidae)
Lengte:40 tot 46 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 10
Bijzonderheden:De roodhalsfuut staat op de rode lijst.

Kenmerken

In het zomerkleed is de hals bruinrood van kleur
De hals is in het winterkleed grijs
De wangen zijn lichtgrijs van kleur
De kruin is zwart met een aanzet tot een kuif
De snavel is zwart met een gele basis

Omschrijving

In het zomerkleed is de roodhalsfuut goed te herkennen aan de rode hals. In het winterkleed verliest de vogel dit kenmerk echter, waardoor de vogel dan minder goed te onderscheiden is van verwante soorten zoals bijvoorbeeld de gewone fuut. De hals van de roodhalsfuut is echter korter en minder dik dan de hals van de fuut. Ook de kleur van de snavel, die bij de roodhalsfuut geel met zwart van kleur is, verschilt van de grijze tot roze snavel van de fuut.

Roodhalsfuten broeden op kleine, voedselrijke meren in het oosten van Europa, waar het drijvende nest wordt gebouwd van allerlei plantendelen. De meren vormen een belangrijke voedselbron voor de vogels, die zich voeden met allerlei kleine dieren. In de winter trekt de roodhalsfuut naar de kust van onder andere Nederland, maar de vogel is 's winters ook op de grotere meren in het binnenland te zien.

Zie ook: Fuut, Geoorde fuut en Dodaars