Roodmus

Carpodacus erythrinus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Vinken (Fringillidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 10
Bijzonderheden:De roodmus staat op de rode lijst.

Kenmerken

De keel, de kop en de stuit van het mannetje zijn helder rood van kleur
Het verenkleed van het vrouwtje is bruin met een fijne tekening
De snavel is kegelvormig

Omschrijving

Door het gedeeltelijk rode verenkleed is mannetje van de roodmus een onmiskenbare vogel. Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd en niet zo eenvoudig te herkennen. Jonge mannetjes hebben het verenkleed van het vrouwtje en krijgen pas in het tweede levensjaar rode veren.

De roodmus komt oorspronkelijk vooral voor in het oosten van Europa, maar breidt zich geleidelijk steeds verder uit naar het westen. De vogels overwinteren in India en komen pas laat in het voorjaar naar het broedgebied. Hierdoor begint de vogel al snel na aankomst met broeden. In Nederland broeden hooguit enkele tientallen roodmussen, voornamelijk in Flevoland en op de Waddeneilanden.

Zie ook: Vink, Groenling, Kneu, Putter en Appelvink