Roodpootvalk

Falco vespertinus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Valken (Falconidae)
Lengte:28 tot 34 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het mannetje heeft een donkergrijs verenkleed
De anaalstreek is bij het mannetje rood van kleur
Het vrouwtje heeft een roodbruine onderzijde en bovenkop
De bovenzijde van het vrouwtje is lichtgrijs met donkere banden
Rondom het oog en aan de basis van de snavel is het verenkleed van het mannetje rood van kleur

Omschrijving

De roodpootvalk is een kleine valk, die in de vlucht zowel aan de torenvalk als aan de boomvalk doet herinneren. Het mannetje is makkelijk te herkennen aan het bijna zwarte verenkleed en de rode 'broek' van veren rondom de poten. Vrouwtjes zijn minder opvallend, en het best te herkennen aan de roodbruine onderzijde en de donkere dwarsstrepen op de rug en de staart. Juveniele roodpootvalken zijn makkelijk te verwarren met de juveniele boomvalk, maar hebben een voorhoofd dat duidelijk lichter is dan de kruin.

Het Europese broedgebied van de roodpootvalk beperkt zich tot centraal Oost-Europa, waar de vogels in kolonies van soms enkele honderden paren broeden op oude nesten van kraaiachtigen. In West-Europa is de vogel een zeldzame doortrekker. In Nederland wordt de vogel dan ook niet veel gezien, maar er zijn jaren waarin er sprake is van een invasie van een redelijk groot aantal doortrekkers.

Zie ook: Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Kleine torenvalk en Smelleken