Rosse grutto

Limosa lapponica

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:33 tot 41 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin met kleine zwarte vlekken
De buik is lichter en voorzien van een donkere bandering
De staart heeft gebandeerd met dunne strepen
De snavel is lang en recht

Omschrijving

De rosse grutto lijkt sterk op de gewone grutto, maar is te onderscheiden door de kortere poten en vooral door de zwarte bandering op de staart. In de vlucht is de rosse grutto te onderscheiden van de gewone grutto door het ontbreken van een witte vleugelstreep en doordat de poten nauwelijks voorbij het lichaam reiken. Het vrouwtje van de rosse grutto is grijzer gekleurd dan het mannetje en heeft een iets langere snavel.

Het nest wordt gebouwd op een verhoging in bij voorkeur vochtig hoogveen. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren. De rosse grutto broedt in het noorden van Scandinavië en Rusland, maar laat zich vrijwel het hele jaar ook in Nederland zien. In de winter is er een toename in het aantal rosse grutto's, als relatief veel vogels langs de Nederlandse kust komen overwinteren.

Zie ook: Grutto, Tureluur, Wulp, Houtsnip en Watersnip